Skip to content
dodenherdening

Wanneer

4 mei 2022    
19:00 - 20:15

Het Oranje Comité Bergharen nodigt iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij de dodenherdenking op woensdag 4 mei a.s., dit jaar gelukkig weer met publiek. De herdenkingsbijeenkomst, die geen kerkelijk karakter heeft, begint om 19.00 uur in de Protestantse kerk. Iedereen is daarbij welkom. In aanwezigheid van burgemeester Marijke van Beek worden korte woorden gesproken en toepasselijke gedichten gelezen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het blaasorkest MuzAnna onder leiding van Bert Noordam.

De slachtoffers vanuit de dorpen Bergharen, Hernen en Leur en van elders sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog worden die avond herdacht. Namen worden genoemd van onder andere burgemeester Jacques Luske, de zussen Truus en Diny Derksen, de heren Chris Geurts en Antoon van den Hogen. Verder is er ook weer aandacht voor de gesneuvelde geallieerde militairen.

Om ongeveer half acht vertrekt een stille tocht naar het monument ter nagedachtenis aan burgemeester Luske op de hoek van de Dorpsstraat en Wijksestraat. Er worden bloemen gelegd namens de gemeente en het Oranje Comité. Alle aanwezigen die dat willen worden in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen. De stoet gaat terug om bloemen te leggen op het graf van de Britse piloot Horn, die op het kerkhof bij de Protestantse kerk begraven ligt. Als het signaal Taptoe daar heeft geklonken is het om 20.00 uur twee minuten stil, waarna het Wilhelmus zal klinken. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met nabestaanden en andere belangstellenden in de Protestantse kerk.

Het is een goed gebruik om uit eerbetoon aan onze slachtoffers die avond vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de nationale driekleur halfstok te hangen. Het wordt ook zeer op prijs gesteld wanneer velen hun dank en medeleven betuigen en bloemen willen leggen.

—–

Vanaf het moment dat ik op verzoek van het Oranje Comité van Bergharen de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers heb mogen organiseren, ben ik benieuwd naar die slachtoffers. Steeds heb ik geprobeerd om meer van hen te weten te komen, een beeld van hen te krijgen en hen een gezicht te geven. Uiteindelijk heb ik meer dan twintig personen gevonden die op enigerlei wijze een binding hebben gehad met Bergharen, Hernen en Leur. Hun namen staan nu in een boekje, dat met 64 pagina’s en de nodige foto’s een monument voor hen mag zijn. Een voorwoord werd geschreven door de zoon van burgemeester Luske. Na afloop van de herdenking zal het eerste exemplaar aan burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Wijchen worden uitgereikt en zullen 40 exemplaren van het boekje te koop worden aangeboden.

——