Skip to content

Wanneer

16 september 2019    
19:30 - 21:30

Waar

De Zandloper
Weem 1, Bergharen, 6617AR

Agenda Leefbaarheidsgroep Bergharen maandag 16 september 2019 om 19.30 uur in De Zandloper

Opening/vaststellen agenda

 1. Mededelingen / informatie;
      Overleg met bestuur van Op de Hoogte
 2. Ingekomen stukken / e-mails
 3. Notulen 24 juni zie website
 4. Voortgang project gemeenschappelijke voorzieningen
  Stand van zaken met betrekking tot de samenwerking Dorpshuizen en Schaarweide
 5. Financiën :             
 6. Projecten:
 7. LBG intern: : Dorpsavond ( 7 oktober) en Dorpsschouw (21 september) Zie de huis-aan-huis Flyer
 8. Duurzaamheid:
 9. Wat verder ter tafel komt: meldingen en vragen uit de achterban
 10. Vergaderdata 2019 – 2020
  16 sept., 28 okt., 9 dec., 20 jan., 2 mrt., 20 apr., 8 juni.